sekilas mengenai yayasan pendidikan islam al-jawad

Sekilas Yayasan Pendidikan Islam Al-Jawad

Lahirnya Yayasan Al-Jawad pada awalnya didasarkan pada kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an surat 41:33; 3:104; 8:72 dan Surat 59:9.
Tujuan umum didirikannya Yayasan Al-Jawad adalah untuk mengamalkan ajaran-ajaran Ahlulbait as. dalam kehidupan sehari-hari secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, serta mengembangkan dan menyebarkannya ke dalam masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, seluruh gerak Yayasan Al-Jawad dilandasi oleh prinsip mewakafkan seluruh potensi diri personal anggota, baik harta maupun jiwa dalam mengemban misi dakwah ajaran-ajaran Ahlulbait as.
Seluruh aktifitas/kegiatan yang dijalankan Yayasan Al-Jawad diarahkan kepada :

1. Terciptanya kemampuan personal (anggota) yang berkualitas dalam menangani dakwah ajaran-ajaran Ahlulbait as. yang meliputi :
* Kemampuan intelektual, yaitu memahami dan menerjemahkan ajaran-ajaran Ahlulbait as. dalam kehidupan sehari-hari.
* Kemampuan sosial, yaitu mampu menampilkan pribadi mulia (insan kamil) sejalan dengan akhlak Ahlulbait as.
* Kemampuan spiritual, yaitu mampu mengontrol diri dalam masyarakat, khususnya keluarga sendiri.
* Kemampuan profesional, yaitu mampu mengkoordinasi seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk kegiatan dakwah ajaran-ajaran Ahlulbait as.

2. Terciptanya media penyebaran ajaran-ajaran Ahlibait as. (media dakwah) yang dapat menjangkau masyarakat luas.

3. Terhimpunnya sumber dana yang kuat (mapan) yang dapat mendukung seluruh kegiatan dakwah ajaran-ajaran Ahlibait as. yang dijalankan Yayasan Al-Jawad, baik ke dalam maupun ke luar.


Program Jangka Panjang

Program jangka panjang Yayasan Al-Jawad adalah rencana pengembangan yayasan yang menggunakan progam jangka lima tahunan. Adapun rencana-rencana program jangka panjang Yayasan Al-Jawad adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Masjid
2. Pendirian Pondok Pesantren
3. Pusat Informasi dan Riset Keislaman
4. Pendirian Lembaga Ekonomi Muslim
5. Pengkoordinasian Jama'ah Ahlul Bait Nasional
6. Pengkoordinasian Jama'ah Ahlul Bait Internasional


Program Jangka Pendek

Program jangka pendek adalah program yayasan yang tersusun dalam rencana kerja bulanan. Berikut adalah beberapa program jangka pendek Yayasan Al-Jawad yang telah, sedang dan akan direncanakan untuk program-program selanjutnya:

Program Penerbitan. Program penerbitan ini telah berjalan dari awal berdirinya Yayasan Al-Jawad hingga sekarang ini.    Penerbitan yang rutin dilakukan tiap bulan adalah menerbitkan buletin Al-Jawad (berisi masalah bimbingan spiritual), buletin Risalatuna (membahas masalah ketauhidan) dan buletin Al-Ghadir (informasi keilmuan dari Ahlibait as). Pada akhir tahun 1418H, penerbitan ketiga buletin tersebut digabungkan menjadi satu nama buletin yakni buletin Al-Jawad yang isinya merupakan gabungan dari ketiga buletin tersebut.
Selain menerbitkan buletin secara bulanan, Yayasan Al-Jawad pun menerbitkan buku-buku ke-ahlibait-an, di antaranya adalah :
1. Buku Benarkah Nabi Bermuka Masam? (1991);
2. Buku Mi'raj Ruhani I (1993);
3. Buku Amalan Ramadhan (1994, 1995,1997,1997);
4. Buku Mafaatihul Jinan;
5. Buku Mi'raj Ruhani II (1996);
6. Buku Mereka Bertanya Ali Menjawab (1998);
7. Buku Pesan Sang Imam

Program Majlis Taklim/Kursus. Program majlis yang telah dilaksanakan adalah majlis-majlis yang diadakan di sekretariat baik majlis rutin dalam bentuk paket kajian atau majelis kursus yang melibatkan peserta dari luar jama'ah. Adapun majlis-majlis yang telah, sedang dan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Paket kursus Bahasa Arab
2. Paket kursus Ilmu Mantiq
3. Paket kursus Bimbingan Puasa
4. Paket kajian Ja'fary terpadu I, II, III dan IV
5. Paket kajian Aqidah Jama’ah
6. Paket kajian Tafsir Amtsal
7. Paket kajian Fikih Ja’fary
8.  Majlis Khadijiyah
9. Majlis-majlis yang diadakan di tempat dll

Program Peringatan Hari Besar Islam. Di dalam agenda agama Islam, khususnya agenda di kalangan Ahlul Bayt as. terdapat beberapa peristiwa besar yang sering kita peringati. Mengingat pengaturan peringatan peristiwa besar di Indonesia ini telah diatur oleh para asatidz maka acara peringatan di Bandung, khususnya acara yang diperingati oleh Yayasan Al-Jawad hanya peristiwa Bi'tsah Rasulullah dan Khaul Nabi Muhammad Saaw. Dengan mengundang jama'ah se-Jawa Barat. Adapun peristiwa-peristiwa ritual lainnya hanya diikuti jama'ah seputar wilayah Bandung. Peristiwa-peringatan tersebut diantaranya adalah :
1. Peringatan Maulid Nabi
2. Peringatan Idul Ghadir
3. Pelaksanaan ritual Shalat Iedain
4. Pelaksanaan ritual Lailatul Qadr
5. Dan pelaksanaan ritual lainnya.

Program Silaturahmi. Program ini direncanakan satu bulan sekali dengan mengadakan safari ziarah ke beberapa tokoh ulama dan beberapa ikhwan baik di dalam maupun di luar kota. Kunjungan silaturahmi untuk jama'ah di luar kota pada umumnya disertai dengan kegiatan dakwah dan diskusi.

Program Kesekretariatan. Untuk melancarkan kegiatan operasional kegiatan Yayasan Al-Jawad, maka setiap hari di sekretariat senantiasa ada aktifitas-aktifitas yang umumnya dilaksanakan pada pagi hingga sore hari.

Program Perpustakaan. Pelayanan perpustakan untuk jama'ah di wilayah Bandung terdiri koleksi buku berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Parsi. Sebagian besar koleksi perpustakaan adalah kitab-kitab referensi yang bersumber dari pembelian, wakaf dan kitab titipan dari beberapa ustadz.

Program Divisi Usaha. Untuk menambah dan meningkatkan pengadaan dana, maka divisi usaha mencoba untuk mengembangkan dengan membuka percetakan dan sablon.
 
     


Copyright 1998 - 2001. Al-Jawad Foundation Website.
E-mail: aljawad@bdg.centrin.net.id